MOEIZAME SAMENWERKING

Jammer genoeg wordt samenwerking niet in alle gevallen of niet door iedereen beleefd als goed, laat staan als optimaal. De complexiteit van een ‘moeizame samenwerking’ kan op analoge wijze in kaart gebracht worden, met behulp van dezelfde rubrieken als in de Kaders OPTIMALE SAMENWERKING. Wie zich in een moeizame samenwerking afvraagt “wat kunnen WIJ hier NU aan DOEN?”, kan dan ook “informed by complexity” samen op zoek gaan naar de “first simple steps“.

Voor ingewikkelde(r) samenwerkingssituaties, of waar om andere redenen een ‘derde partij’ nuttig is, kan beroep gedaan worden op Eddy De Seranno (zie AANBOD).

Alleen al bij het horen van het begrip ‘(langdurig) moeizame samenwerking’ blijken mensen soms meteen een reële samenwerkingssituatie te herkennen, bv. in een concrete relatie of team, organisatie of netwerk. Het is dus mogelijk dat het hier om een samenwerkingsmodus gaat die vaker voorkomt, mogelijk zelfs vaker dan bijvoorbeeld de ‘conflictueuze samenwerking’, hoewel aan dit laatste fenomeen ontzaglijk veel meer aandacht, onderzoek en literatuur is gewijd. De invulling van dit begrip ‘(langdurig) moeizame samenwerking’ als een soort ‘organisationeel syndroom’ verdient dan ook verdere bestudering.

Oproep

Heeft u suggesties waarbij u wil verwijzen naar wetenschappelijke inzichten of interessante ervaringsgevens m.b.t. (langdurig) moeizaam samenwerken ?

Ga dan naar:   Heeft u een suggestie, vraag of mededeling?