EDDY DE SERANNO / AANBOD

Curriculum Vitae

Eddy De Seranno is een Vlaming die sedert 2003 in de mooie Nederlandse en Vlaanderen-nabije provincie Zeeland woont en werkt. Vandaar dat Nederlanders in deze website af en toe Vlaams taaleigen zullen aantreffen, en omgekeerd Vlamingen ook typisch Nederlandse uitdrukkingen en zegswijzen.

Meer over zijn loopbaan is te vinden op nl.linkedin.com/in/edeseranno.

Hoe mensen samenwerken, is wat hem ondertussen al een half mensenleven lang mateloos boeit. Met momenten van geluk waar mensen elkaar echt vonden en de samenwerking optimaal verliep, en momenten van ontgoocheling waar kansen gemist werden en de samenwerking (langdurig) moeizaam werd. Hoe al deze ervaringen samen hebben geleid tot de studie van de samenwerkingskunde sedert 1988, is verwerkt in Is samenwerken kunst + kunde ? en Naar een eigen kader voor samenwerkingskunde. Het is zijn vaste intentie om samen met anderen een bijdrage te leveren aan de verdere uitwerking van dit nieuwe studie- en vakgebied.

Werken aan de WEconomy
Recent schreef hij samen met Derk Hueting
het hoofdstuk
Natuurlijk Organiseren
in
Jan Jonker (redactie):
WERKEN AAN DE WECONOMY –
Duurzaamheid coöperatief organiseren.

(Kluwer, 2013)


Aanbod

Het overzicht van mogelijke interventies door Eddy De Seranno vanuit de samenwerkingskunde vindt u hier.