“Een enkeling kan het niet alleen, alleen velen die zich op het juiste moment met elkaar verenigen.” (J. W. von Goethe)

Deze website gaat over samenwerken, gezien als een kunst die bestudeerd kan worden, en zo tot kunde wordt.

Vele (sociale) wetenschappers en auteurs, en vele theorieën en modellen, werpen een eigen licht op het fenomeen ‘samenwerken’ en focussen op de interpersoonlijke, sociale en culturele aspecten ervan. Zou het mogelijk zijn om hieruit de belangrijkste en actueel relevante bijdragen over samenwerken te destilleren en te vatten in één (didactisch) kader

  • dat helder maakt wat optimaal samenwerken allemaal inhoudt?
  • dat ook helpt om te beschrijven wanneer de samenwerking (langdurig) moeizaam wordt?
  • en met mogelijke interventies om een samenwerking te optimaliseren of bij te sturen?

Deze website is het resultaat van een eerste poging om op deze vragen een antwoord te formuleren. Misschien is deze aanzet tot het nieuwe ‘eclectische’ studie- en vakgebied samenwerkingskunde tegelijk ook de start voor een verdere … samenwerking?

Dat zou bijvoorbeeld kunnen in een ‘co-interventie’ met Eddy De Seranno: zie AANBOD.

Of door inspiratie te zoeken in de Kaders Optimale Samenwerking: zie OPTIMALE SAMENWERKING en MOEIZAME SAMENWERKING.

Wie wil uitzoeken HOE deze kaders gebruikt kunnen worden: zie SOCIAAL INSTRUMENTARIUM.

En wie meer wil weten over de auteur van deze website, of wil reageren: zie EDDY DE SERANNO en CONTACT.